درباره شاتل پارس

پخش ویدیو

شرکت شاتل پارس و نمایندگی ها

از زمان تاسيس شركت شاتل پارس در سال 1370، هدف‌گذاری موسسان اين مجموعه ارائه مشاوره فنی، تامين و خدمات پس از فروش تجهيزات مرتبط با سيستم‌های اندازه‌گیری، ابزار دقيق و كنترل بوده است. در اين راستا اين شركت توانسته است ضمن جلب اعتماد مشتريان داخل كشور، كانون توجه سازندگان اروپایی نيز قرار گرفته و قادر به اخذ نمايندگی شماری از كمپاني‌های مطرح جهانی شود.
سياست شركت شاتل پارس در پذيرش نمايندگی كمپانی‌های مختلف بر اين اساس بوده است كه بتواند پاسخگوی نيازهای شركت‌های داخلی در زمينه تأمين تجهيزات فرآيندی باشد. نگاهی بر ليست كارفرمايان اين شركت در اين دو دهه گواهی بر اين مدعاست. ارائه راهكارهای فنی و بازرگانی و خدمات پس از فروش منحصر به فرد، شركت شاتل پارس را در صدر ليست بزرگترين مجتمع‌های صنعتی كشور قرارداده است بنحوی كه امروز كمتر مجموعه صنعتی را ميتوان يافت كه با اين شركت سابقه آشنايی و همكاری نداشته باشد.