BERTHOLD

Non-contact measurement with radioactive sources
(level, density bulk flow)

کمپانی BERTHOLD در سال 1949 آغاز به کار و صاحب تکنولوژی های بسیار پیشرفته ای در خصوص طراحی و ساخت ابزارهای اندازه گیری با استفاده از چشمه های رادیواکتیو گاما میاشد.

محصولات:

  • – سطح سنج رادیواکتیو و سوئیچ های سطح سنج
  • – تراکم سنج
  • – فلومتر رادیواکتیو
  • – آنالیز رطوبت نوترونی
  • – غلظت سنج مایکروویو
  • – اندازه گیری سطح مذاب و جریان گردابی در قالب